Vítame Vás

Spoločnosť LES,DOM,ZÁHRADA, s r.o. je obchodná spoločnosť, ktorá poskytuje služby so zameraním na lesnícky trh, drobných remeselníkov a domácnosti.

Sortiment spoločnosti je rozdelený do viacerých skupín:
 • spotrebný materiál pre les
 • ručné a motorové náradie pre les a záhradu
 • elektrické a ručné náradie pre remeselníkov
 • konský program
 • železiarsky tovar
 • domáce potreby
 • ochranné a pracovné pomôcky, oblečenie a obuv
LES,DOM,ZÁHRADA, s r.o. zastupuje na slovenskom trhu významné zahraničné spoločnosti a súčastne úzko spolupracuje so slovenskými výrobcami.

Čo je naším cieľom ?
 • Pomáhať Vám s riešením problematiky v zásobovaní materiálom nevyhnutným pre výrobnú činnosť v lesníctve a drobnom remeselníctve.
 • Spolupracovať s Vami pri výbere najvhodnejšieho materiálu, náradia a technológie pre Vašu činnosť a tým Vám uľahčiť Vašu namáhavú prácu v lese, záhrade alebo dielni pomocou kvalitného náradia.
Čo Vám ponúkame ?
 • Širokú ponuku pre všetky činnosti v lese, záhrade a drobných výrobných prevádzkach.
 • Kvalitu dodávaného tovaru, ktorá je zaručená spoluprácou s renomovanými výrobcami a dôsledným posudzovaním kvality nových produktov.
 • Znalosť technológií a potrieb našich zákazníkov, kvalitné poradenské a konzultačné služby, zaisťované zamestnancami na vysokej odbornej úrovni.
 • Stabilnú cenovú politiku zodpovedajúcu požiadavkám trhu.
 • Rýchlosť dodávok tovaru, ktorá je zabezpečovaná spoluprácou s kvalitnými dopravcami.
 • Kvalitný záručný a pozáručný servis.
Komu naše služby ponúkame ?
 • Vlastníkom a lesa
 • Súkromníkom a firmám, ktoré poskytujú služby pre lesné hospodárstvo
 • Remeselníkom
 • Záhradkárom a drobným požnohospodárom
 • Maloobchodným predajcom lesnej a záhradnej techniky 
     ¤ Hlavná stránka
     ¤ Predajňa
     ¤ Sortiment
 
     ¤ Veľkoobchod FISKARS

     ¤ Kde nás nájdete
KARTA LES,DOM,ZÁHRADA.
Oprávňuje držiteľa na zľavu:

40% z ceny servisnej hodiny